PARAMETRY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA DOSTARCZANEJ       

PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH W SPYTKOWICACH

 

 WODA DOSTARCZANA Z WODOCIĄGÓW:  SUW BACHOWICE  SUW SPTYKOWICE-KĘPKI  Dopuszczalne
 wartości *
 DLA ODBIORCÓW Z MIEJSCOWOŚCI:  - BACHOWICE
 – CZ. M. SPYTKOWICE   
 tj. UL. GÓRKI
 i UL.WRÓBLÓWKI
 – CZ. M. RYCZÓW
 - SPYTKOWICE 
 - MIEJSCE
 - LIPOWA
 - RYCZÓW
 - PÓŁWIEŚ  
 Data pobrania próbki   03.06.2024 rok  03.06.2024 rok    
 03.06.2024 rok  
 Numer próbki  08/06  06/06  07/06
 Oznaczenie / Jednostka Metoda badawcza  Wyniki badań
 pH PN-EN ISO 10523:2012 6,6 6,8 6,5 6,5 – 9,5
 Mętność   NTU  PN-EN ISO 7027-1:2016-09    < 0,20 0,28 < 0,20 akceptowalna
(do 1,0 NTU)
 Barwa   mg/l Pt  PN-EN ISO 7887:2012
 Metoda D
 < 5  <5  <5  akceptowalna
(do 15 mg/l Pt)
 Zapach   PB/05/W wydanie 2  
 z dn.20.01.2017
 akceptowalny  akceptowalny  akceptowalny  akceptowalny
 Smak  PB/05/W wydanie 2
 z dn.20.01.2017
 akceptowalny  akceptowalny  akceptowalny  akceptowalny
 Przewodność
 elektryczna wł.
 Temp. pom. 25,00 C μS/cm    
 PN-EN 27888:1999  395  465  392  2500
 Ogólna liczba
 mikroorganizmów
 w 220C  jtk/1 ml
 PN-EN ISO 6222 : 2004  0
 8
  1
 Bez
 nieprawidłowych zmian   
 Bakterie grupy
 coli jtk/100 ml
 PN-EN ISO 9308 -1:2014
 -12+A1:2017-04
 0  0  0  0
 Escherichia coli
 jtk/100 ml
PN-EN ISO 9308 -1:2014
-12+A1:2017-04
 0  0  0

 0

 

Woda dostarczana dla odbiorców odpowiada warunkom określonym w  Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).