Informacja dla Odbiorców Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, informuje, że od dnia 24 kwietnia 2024 roku, na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice w miejscowości Woźniki (5 budynków obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo) obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 kwietnia 2024 roku, znak K.RZT.70.32.2024. Taryfy obowiązują na okres trzech lat i wynoszą:

 

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ:

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie 

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 1 do 12 miesiąca:
od 24.04.2024r.
do 23.04.2025r.

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 13 do 24 miesiąca
od 24.04.2025r.
do 23.04.2026r. 

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 25 do 36 miesiąca
od 24.04.2026r.
do
23.04.2027r.

   netto            brutto              netto          brutto               netto           brutto        
 1.   Gospodarstwa domowe   cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   5,55 5,99 6,35 6,86 6,70 7,24

 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/

 25,00 27,00  26,00 28,08 27,00 29,16
 2.   Pozostali odbiorcy  cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   5,55 5,99 6,35 6,86 6,70 7,24
 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/
 25,00 27,00 26,00 28,08 27,00 29,16
 3.   Cele p.poż  cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   5,55 5,99 6,35 6,86 6,70 7,24
 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/
 25,00 27,00 26,00 28,08 27,00 29,16
 4.   Gospodarstwa domowe ryczałt     cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   5,55 5,99 6,35 6,86 6,70 7,24
 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/
 20,00 21,60 20,50 22,14 21,00 22,68
 5.   Pozostali odbiorcy ryczałt  cena w zł. za 1 m3 dostarczonej wody   5,55 5,99 6,35 6,86 6,70 7,24
 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł. 
/ za 2-miesięczny okres rozliczeniowy/
 20,00 21,60 20,50 22,14 21,00 22,68

 

 ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie 

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 1 do 12 miesiąca
od 24.04.2024r.
do 23.04.2025r.

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 13 do 24 miesiąca
od 24.04.2025r.
do 23.04.2026r.

 Cena/stawka opłaty
 w okresie od 25 do 36 miesiąca
od 24.04.2026r.
do
23.04.2027r.

   netto            brutto              netto          brutto               netto           brutto        
 1.   Gospodarstwa domowe   cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków
 12,00 12,96 12,70 13,72 13,00 14,04
 2.   Pozostali odbiorcy  cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków 
 12,00 12,96 12,70 13,72 13,00 14,04

 

Po uwzględnieniu dopłaty dla gospodarstw domowych wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Spytkowice nr XLVIII/486/23 z dnia 23 listopada 2023 roku
- w wysokości 5,60 zł/m3 cena 1 m3 ścieków od 24.04.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniesie:

 

 Lp.   Taryfowa grupa odbiorców   Wyszczególnienie   Cena/stawka
 netto
 Cena/stawka
 brutto
  1.  Gospodarstwa domowe 

 cena w zł. za 1 m3
 odprowadzonych ścieków

 6,40  6,91

 

 

 

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, informuje, że od dnia                                                  24 kwietnia 2024 roku, na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice w miejscowości Woźniki (5 budynków obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo) obowiązują nowe taryfy                          dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 kwietnia 2024 roku, znak K.RZT.70.32.2024. Taryfy obowiązują na okres trzech lat i wynoszą: