Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, informuje, że od dnia 12 czerwca 2021roku, na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Tomice (część m. Woźniki obsługiwana przez Przedsiębiorstwo) obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 maja 2021 roku, znak KR.RZT.70.40.2021.

Taryfy obowiązują na okres trzech lat  i wynoszą:

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie  Cena/stawka
opłaty w okresie
od 1 do 12 miesiąca:
od 12.06.2021r. do 11.06.2022r.
Cena/stawka
opłaty w okresie
od 13 do 24 miesiąca:
od 12.06.2022r. do 11.06.2023r.
  Cena/stawka
opłaty w okresie
od 25 do 36 miesiąca:
od 12.06.2023r. do 11.06.2024r.
 netto  brutto  netto  brutto  netto  brutto
  1.   Gospodarstwa domowe  cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
4,40 4,75 4,65

5,02

4,65

5,02

 Stawka opłaty abonamentowej
na odbiorcę w zł
/za 2 miesięczny okres rozliczeniowy/
20,00   21,60  20,00 21,60   20,00

21,60

 2. Pozostali odbiorcy cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
 4,40  4,75  4,65  5,02  4,65  5,02
Stawka opłaty abonamentowej
na odbiorcę w zł
/za 2 miesięczny okres rozliczeniowy/
 20,00 21,60  20,00   21,60  20,00  21,60

 

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie  Cena/stawka
opłaty w okresie
od 1 do 12 miesiąca:
od 12.06.2021r. do 11.06.2022r.
Cena/stawka
opłaty w okresie
od 13 do 24 miesiąca:
od 12.06.2022r. do 11.06.2023r.
  Cena/stawka
opłaty w okresie
od 25 do 36 miesiąca:
od 12.06.2023r. do 11.06.2024r.
 netto  brutto  netto  brutto  netto  brutto
  1.   Gospodarstwa domowe  cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków
10,40 11,23 10,60

11,45

10,60

 

11,45

 2. Pozostali odbiorcy cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków
 10,40  11,23

10,60

 11,45

10,60

 11,45

 

Po uwzględnieniu dopłaty dla gospodarstw domowych wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Spytkowice nr XXVIII/273/21 z dnia 8 września 2021 roku
- w wysokości 5,90 zł/ m3 cena 1 m3 ścieków od 01.01.2022r. do 11.06.2022r. wyniesie: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka
netto
Cena/stawka
brutto
 1.  Gospodarstwa domowe  cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków
 4,50  4,86

 - w wysokości 5,80 zł/ m3 cena 1 m3 ścieków od 12.06.2022r. do 31.12.2022r. wyniesie:   

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka
netto
Cena/stawka
brutto
 1.  Gospodarstwa domowe  cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków
 4,80  5,18