Innowacja „BADAMY ŚWIAT – DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY”. PDF Drukuj Email
czwartek, 07 stycznia 2016 18:05

     Innowacja prowadzona w klasach 1 i 2  SP mająca na celu motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku w celu poznania otaczającego świata.

     Świat, który nas otacza jest niezwykle ciekawy i interesujący. Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego co się wokół nich dzieje. Najlepszą metodą zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te zapewniają uczniom wielokierunkowy rozwój. Doświadczenia i eksperymenty przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych ucznia, rozwijają w nim umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania. Zaproponowana innowacja pozwoli na wyjaśnienie uczniom otaczającego je świata w sposób, który jest dla nich naturalną metodą uczenia się, czyli poprzez samodzielne przeprowadzanie eksperymentów naukowych. To dzieci w wieku wczesnoszkolnym najbardziej lubią mieszać różne substancje, budować i psuć konstrukcje, obserwować czy poznawać coś dzięki metodzie prób i błędów. Szukają odpowiedzi na pytania, które nasuwają się im spontanicznie, nawet dziesiątki razy każdego dnia. Naturalna ciekawość świata występująca w dziecięcych zachowaniach powinna być wykorzystywana, odpowiednio modyfikowana a także rozwijana w toku edukacji wczesnoszkolnej. W celu realizacji treści programowych można stosować różnorodne metody nauczania, przy czym najbardziej trafne wydają się być oglądowe oraz te oparte na działaniu dziecka. Zaliczmy do nich np. obserwację, rozwiązywanie problemów, doświadczenia i eksperymenty. Jak stwierdził Konfucjusz:

„Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż – a zapamiętam,

pozwól mi działać, a zrozumiem!”.

Te słowa wskazują na duże znaczenie doświadczenia w rozwoju poznawczym dzieci, w gromadzeniu przez nich wiedzy o otaczającym świecie, kształtowaniu umiejętności obserwacji, wyciąganiu wniosków i tworzeniu uogólnień. Bez wątpienia samodzielne działanie ułatwia młodszym uczniom przyswojenie podstawowych wiadomości oraz umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych. Proste doświadczenia pokazują, jakie zasady rządzą prawami natury.
      Uczniowie klas 1 i 2 SP uczestniczą przez cały rok 2015/2016 w zajęciach, podczas których nauczyciele dokonują eksperymentów i doświadczeń o tematykach takich jak: ciepło, światło, magnes, powietrze, elektryczność, woda. Z każdego tematu wykonywanych jest po kilka doświadczeń i eksperymentów. Podczas zajęć uczniowie obserwują przebieg każdego doświadczenia czy eksperymentu z wielkim zainteresowaniem i z chęcią dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami.
 
{gallery}E.wczesn./Proj.Badamy_15-16{/gallery}