OGÓLNOPOLSKI KONKURS "ORZEŁ INFORMATYCZNY" PDF Drukuj Email
piątek, 23 października 2020 08:25

ZAPRASZAMY

wszystkich chętnych uczniów z klas II-VIII SP

do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny”

 

1.    Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych: kl. 2, kl. 3-4, kl. 5-6 i kl. 7-8. Zainteresowani uczniowie klas pierwszych mogą wziąć udział w konkursie w kategorii wiekowej przeznaczonej dla klas drugich.

2.     W konkursie ma prawo wziąć udział każdy uczeń ze szkoły zgłoszonej przez Szkolnego Koordynatora Konkursu.

3.     Konkurs odbędzie się 19 listopada 2020 r. 

4.     Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 21 pytań, dostosowanych do kategorii wiekowej.

5.     Czas pisania testu wynosi 45 minut.

6.     Nagrody:

Każdy uczestnik bez względu na uzyskany wynik otrzyma dyplom.

Za zajęcie:

- miejsca od I do III - przyznany zostanie tytuł i dyplom Laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagroda,

- miejsca od IV do VIII - przyznany zostanie tytuł i dyplom Laureata ogólnopolskiego konkursu,

- miejsca od IX - przyznany zostanie imienny dyplom uznania.

Dodatkowo zostanie przyznany dyplom za najlepszy wynik w szkole (nie dotyczy szkół, w których uczestnicy zdobyli tytuł Laureata).

 

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczestników.

Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 10,00 zł., wpłata dokonywana jest po konkursie (Firma DELTA na życzenie wystawia faktury).

Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu.

 

Zgłoszeń uczniów należy dokonać najpóźniej do dnia 30 października 2020 r. do Szkolnego Koordynatora.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora pod linkiem:

https://www.konkursy-delta.edu.pl/regulamin4.html

Zapraszamy do udziału, wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa !!!

Szkolny Koordynator: Elżbieta Marek